קונים לטובה: אתם קונים, אנחנו מעניקים. לחברה ישראלית טובה יותר.
דוח תרומות
להלן פרטי התרומות שנוצרו מפעולותיכם במיזם, המידע מעודכן עד לחודש הקודם.
מהקבלות הוסרו פרטי החשבון שלנו מטעמי אבטחת מידע.
כספי התרומות יועברו בפועל למטרה הטובה כאשר הסכום שנצבר לזכותה עבר את רף 50 ש"ח.
כל עוד סכום התרומה הנצבר לא עבר את הרף, הסכום יצבר לזכות העמותה לחודש הבא.
עד עכשיו נוצרו בזכותכם {{reportJson.totalDonations | currency: "" : 0}} ₪ לתרומה
* הסכום מתעדכן אחת לחודש
{{monthlyReport.month}}
החודש נוצרו בזכותכם {{monthlyReport.report[monthlyReport.report.length-1].thisMonthDonation}} ש"ח לתרומה.
שם האירגון תרומה צבורה תרומה שנוצרה החודש תרומה צבורה מעודכנת סכום שהועבר לתרומה בפועל קבלה
{{causeReport.causeName | geCausetName}} {{causeReport.accumulated}} ש"ח {{causeReport.thisMonthDonation}} ש"ח {{causeReport.totalAccumulated}} ש"ח {{causeReport.donated}} ש"ח לא עבר סף 50 ש"ח 0 ש"ח לצפיה בקבלה ממתינים לקבלה